♱ Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea ? ☦ (I Corinteni 6, 2)

♱ Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea ? ☦ (I Corinteni 6, 2)
† Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui minunată a făcut Domnul toată voia întru ei. † (Ps. 15, 3)

Mitropolit Augustin de Florina ✝ Unii episcopi sunt duşmani ai Apostolului Pavel

Augustin de Florina (1907 - 2010)

Vă entuziasmează veşmintele cele strălucitoare ale preoţilor noştri şi cârjele arhiereşti şi mitrele şi vocile şi hramurile ? Nu ştiu. Doar un singur lucru vă spun. Închipuiţi-vă că în acel ceas, când toţi aceştia sunt adunaţi acolo, închipuiţi-vă că vine apostolul Pavel cu toiagul său, fără să aibă mitre pe cap.  O, Doamne ! Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel cu o mitră. O, Doamne ! Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel cu bastoane, lux şi fast. Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel cu maşini luxoase. Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel dând ordine şi tunând şi fulgerând. Nu pot să mi-l imaginez pe Pavel ca pe Ali-Paşa guvernându-i pe credincioşi. Nu pot să mi-l imaginez aşa pe Pavel !…

Toată această înfăţişare a clerului nostru este o negare a creştinismului ! 

Aşadar, dacă în mod real, cu „paraşuta cerească”, ar coborî apostolul Pavel de sus, din cele cereşti, jos, pe pământ, în acel ceas şi oamenii ar striga: „Pavel Apostolul!”, – O! Atunci, fraţii mei! – s-ar schimba toată această regizare falsă, tot acest festival, pe care-l sărbătoresc toţi aceştia. Toţi aceşti psalţi, toţi aceşti preoţi cu veşmintele lor strălucitoare. Toţi aceşti episcopi, şi doar aceştia? Şi noi toţi, fraţii mei. Şi toată Atena, şi toată Elada (Grecia), cu poporul şi clerul ei, cu săracii, cu bogaţii, cu împăraţii lor. Toată Elada. Dacă ne va stoarce… Dacă ne va stoarce, aşa cum storci jumătate de lămâie… Dacă ne va stoarce pe toţi – preoţi, psalţi, episcopi, călugări, pustnici, predicatori, teologi… Dacă ne va stoarce pe toţi, nu facem nici cât unghia mică a lui Pavel. Ah, creştinii mei ! 

Un Pavel a fost acesta; când mă gândesc la el, plâng ! Un Pavel a fost acesta şi s-a făcut aspirator şi a făcut curăţenie în Elada. 80 de episcopi, 100 de predicatori, 8 000 de preoţi şi Elada s-a împuţit. Pe când, dacă am fi avut Duhul lui Dumnezeu, am fi înnoit întreaga lume. Ah, Pavele! Ah, Pavele!  Şi dacă ar fi venit nu în anul 53 d. Hr., când a venit apostolul Pavel, ci dacă ar fi venit astăzi, în glorioasa Atenă, apostolul Pavel şi astăzi ar avea duşmani. Dar să mă ierte Dumnezeu pentru acest adevăr amar pe care-l voi spune – chiar dacă ştiu că aici în auditoriu, între cei ce mă ascultă, am spioni, care urmăresc predica mea autentică şi apostolică şi radicală. 

Vorbesc curat înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Şi oricine ar fi, n-are decât să-ncerce să mă contrazică. Şi să mă acuze cu ce vrea. Dacă ar veni apostolul Pavel în Atena, în Elada, cei mai mari duşmani ai lui, cei mai mari duşmani ai lui, care nu l-ar lăsa nici 24 de ore, nici să bea un pahar cu apă… Nici 24 de ore nu l-ar lăsa! Cei mai mari duşmani ai lui în Elada, ar fi … cine, fraţii mei ? Cine, fraţii mei ? Cine, fraţii mei? Nu spuneţi ! Nu spuneţi ! Ar fi episcopii. 

Însă nu, iubiţii mei, nu toţi. Dar nu toţi. Nu toţi, ci acei episcopi răi, care au izgonit un Vasile cel Mare. Au izgonit un Ioan Gură de Aur şi mai târziu un Mare Atanasie, episcopi răi, despre care a spus Ioan Gură de Aur: „De nimic nu mă tem în lume decât de episcopi, cu excepţia câtorva”. 


Răii episcopi nu l-ar lăsa nici 24 de ore. Pavel n-ar fi cutezat. Unde să se ducă Pavel? Să meargă în Mesolonghi? Episcopii nelegiuiţi [ilegali] şi anticanonici – pentru că Pavel ar avea un toiag şi ar fi foc şi pară – i-ar spune: „Noi aici, în Mesolonghi, avem predicatori importanţi şi mari”. Să se ducă în Ioannina? „Avem predicatori”. Să se ducă în Volos? „Avem predicatori”. Oriunde s-ar duce, oriunde s-ar duce, n-ar putea să stea. Mai politicoşi ! Mai politicoşi ! Mai politicoşi au fost atenienii din acele vremuri. L-au ridicat în tribuna Areopagului (vezi Fapte 17, 19 ş.u.). 

Dacă ar veni acum Siguranţa Publică l-ar aresta ca „periculos” şi l-ar duce în exil. Şi nu l-ar lăsa să stea nici 24 de ore. O, batjocoritorilor de Dumnezeu ! O, ipocriţilor ! O, festival religios !… Când apare un spirit care are scânteia apostolului Pavel nu este primit ! Peste puţin timp în Elada nu va mai exista loc pentru el. Dacă se va întări nelegiuirea, dacă se va impune ne-evlavia, dacă se va întări păcatul, nu va mai avea loc. Fiecare cleric cinstit care crede în Cel Răstignit, fiecare cleric care mustră cu îndrăzneală nu va mai avea loc. În Biserica politizată şi coruptă nu vor mai avea loc oamenii cinstiţi.

Mitropolitul Augustinos Kantiotis a denunțat categoric amestecul statului în treburile Bisericii și în ultimii 30-40 de ani nu a pomenit pe niciunul dintre Patriarhii ecumenişti ai Constantinopolului.

Nu sunt atât de naiv să cred că răul cu multe chipuri din societate şi din Biserică va înceta, oricât de multe predici am ţine.

Altul este scopul meu:

Prin predică, oral şi în scris, mă lupt să trezesc conştiinţa religioasă a credincioşilor şi să înţeleagă că au drepturi şi în societate, şi în Biserică. Trebuie să înveţe, spre exemplu, că au dreptul să ceară ca clericii şi mai ales episcopii să fie aleşi prin votul clerului şi al poporului.

Să înveţe că au dreptul şi datoria de a striga «nevrednic» la hirotonia unui nevrednic. Să conştientizeze că în spaţiul Bisericii creştinii nu sunt o masă mută de oi necuvântătoare, ci au cuvânt în alegerea păstorilor lor şi în administrarea Bisericii. Să înveţe că trebuie să îi combată pe trădătorii credinţei şi să se lupte pentru curăţirea Bisericii.

Creştinii laici pot încă să afurisească sinoade locale şi ecumenice, când sinoadele acestea nu exprimă adevărul Credinţei Ortodoxe.

Avem mari sinoade locale şi ecumenice care au fost afurisite de poporul credincios ca tâlhăreşti.

Cu alte cuvinte, urmăresc prin predici şi prin luptele împotriva răului ca poporul evlavios să dobândească o vie conştiinţă bisericească şi să înveţe că nu este responsabil să-şi mântuiască doar «sufleţelul său», dar este împreună-răspunzător cu toţi credincioşii, clerici şi laici, pentru ce se întâmplă în Biserică. Adică, este nevoie stringentă ca poporul evlavios să înveţe să se împotrivească!

O, dacă această sfântă durere şi intenţie a marelui Episcop Augustin ar deveni reale în spaţiul bisericesc, mulţi trădători ai credinţei şi provocatori de scandaluri ar fi scoşi afară din Biserică şi nu ar putea să vatăme pliroma Bisericii. Avem exemple de asemenea rezistenţă şi în epoca noastră.

Clerici nevrednici şi chiar Mitropoliţi ar fi nevoiţi să demisioneze şi să plece din pricina împotrivirii poporului credincios.

În octombrie 2009 în Pafos (Cipru), papistaşi şi filopapişti ai diferitelor Biserici Ortodoxe au discutat despre primatul Papei. Aproape 100 de clerici ortodocşi şi laici au protestat afară.

Împotrivire ! Rezultatul ?

S-au amânat discuţiile şi s-a anunţat pentru mai târziu o altă întâlnire la Viena (20-27 septembrie 2010). Episcopii filopapiştii ai Ciprului însă şi-au arătat despotismul faţă de clericii jurisdicţiei lor care au participat la manifestaţii: s-au tăiat salarii şi s-au făcut destituiri. Dacă însă în afara sălii unde aveau loc discuţiile şi rugăciunile cu papistaşii s-ar fi adunat nu 100 de credincioşi, ci 100 000, ce ar fi făcut Episcopii filopapişti ? Atunci s-ar fi rugat ei să nu-şi piardă tronul şi să nu fie caterisiţi.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a ajuns la culmea sincretismului ecumenist şi a oferit directorului Coca-Cola „Sfântul Coran”!

Dacă Sfântul Munte ar fi întrerupt pomenirea patriarhului şi ierarhia Bisericii Greceşti ar fi înştiinţat că încetează dialogurile ecumenice eterodoxe şi inter-religioase, atunci este sigur că nu ar îndrăzni să-şi continue tactica de azi. În loc de asta însă mulţi Mitropoliţi ai Bisericii Greceşti l-au invitat la Mitropoliile lor şi împreună cu primarii i-au acordat distincţii şi l-au ridicat în slăvi.

Pentru ceea ce face Patriarhul Ecumenic nu este doar el responsabil: sunt coresponsabili şi Episcopii tuturor Bisericilor Ortodoxe şi mai ales ai Bisericii Greciei.

Arhiepiscopul Hristodul l-a adus pe Papa în Grecia. Dacă s-ar fi adunat în afara arhiepiscopiei câteva, să zicem, zeci de mii de credincioşi şi i-ar fi dezaprobat zgomotos pe Papă şi pe Arhiepiscop, ce ar fi făcut aceşti domni? Dacă în următoarele Duminici credincioşii l-ar fi dezaprobat pe Arhiepiscopul Hristodul, ar fi fost nevoit să demisioneze sau, cel puţin, nu ar mai fi îndrăznit să facă ulterior o vizită la Vatican. De ce se întâmplă acestea? Pentru că poporul credincios, păzitor al Ortodoxiei nu se împotriveşte. Cei care se împotrivesc sunt puţini.

Cei mulţi sunt indiferenţi sau au idee eronată că trebuie să ne luptăm doar ca să mântuim sufletul nostru. Ce fac ceilalţi şi mai ales clericii, nu este treaba noastră să îi judecăm. Astfel zic şi se liniştesc.

Cu o asemenea mentalitate şi fără împotrivire, răul se va întinde ca o cangrenă. Ecumeniştii îşi vor impune voinţa peste tot şi puţinii credincioşi vor fi ponegriţi ca talibani, ca limitaţi, fanatici şi oameni ai urii etc. Şi nu e de mirare: „Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu atât mai mult pe casnicii lui?” (Mt. 10, 25).

Acum însă cei ce se opun sunt puţini, o minoritate. De aceea, ecumeniştii, sprijinindu-se pe mulţimea lor şi pe sprijinul conducătorilor lumeşti ai acestui veac, nu se retrag şi îşi continuă lucrarea lor de surpare. Ce se va întâmpla?

Se pare că e nevoie de Mărturisitori şi Mucenici.Suntem împotriva curentului ecumenist oficializat și aprobat la sinodul tâlhăresc din Creta (iunie 2016), împotriva formalismului religios, împotriva arsenizării României și împotriva sionismului mondial !
Rămânem întru Hristos Iisus creștini ortodocși, fără a ne implica în organizații, legiuni și asociații înființate în disperare de cauză din orgolii etnofiletiste sau interese și convingeri personale.

Maica Domnului să vă ocrotească ! Η Παναγία μαζί σας !